Pluskrediet: lenen voor 60-plussers

Langer plezier van uw pluskrediet. Het pluskrediet verschilt op een aantal punten van het gewone doorlopend krediet, En dat us in uw voordeel, want daardoor kunt u langer van uw krediet genieten.

Afbouw limiet pluskrediet vanaf 66 jaar

Door de uitgestelde afbouw geniet u langer van het Pluskrediet dan van een gewoon doorlopend krediet. Zodra u 66 wordt, begint de afbouw van de kredietlimiet. U betaalt dan ten minste 2% van de kredietlimiet terug. Op de dag dat u 74 wordt, staat iw limiet op nul. Vanaf dat moment kunt u niet meer over het krediet beschikken. De overeenkomst wordt dan beeindigd.

Kwijtschelding bij overlijden

Wilt u uw nabestaanden onbezorgd achterlaten als u komt te overlijden? Enkele van de financieringsmaatschappijen die bij Interbank zijn aangesloten, schelden de restantschuld kwijt bij overlijden. U bepaalt zelf of u en/of een eventuele tweede contractant gebruik wil maken van deze optie. Vanzelfsprekend heeft dit effect op de rente die u voor uw krediet betaalt.

Voorwaarden kwijtschelding bij overlijden

Kwijtschelding bij overlijden kan alleen als u tot die tijd altijd correct hebt betaald. Kwijtschelding is niet mogelijk als het overlijden plaatsvindt binnen 6 maanden na ondertekening van de kredietovereenkomst. Bovendien worden (vervolg)opnames die binnen 6 maanden voor het overlijden hebben palatsgevonden, niet kwijtgescholden.

De voordelen van het Pluskrediet

  • U kunt een Pluskrediet aanvragen als u minimaal 60 en maximaal 65 jaar bent
  • Het Pluskrediet is een doorlopend krediet waarbij u tot de afgesproken limiet onbeperkt mag opnemen
  • Het bedrag dat u hebt afgelost, kunt u weer opnemen tot u uw limiet hebt bereikt. Zo heeft u altijd geld achter de hand
  • De kredietlimiet bedraagt minimaal 5.000 en maximaal 50.000

Meer informatie over dit product?

Kijk op de website van interbank.nl of bel ons even.

Wij zijn aangesloten bij: