Rechtbijstand

De samenleving verandert en het bedrijfsleven verandert mee. U hebt te maken met nieuwe bouw- en bestemmingsplannen, en aangepaste milieueisen. U loopt meer risico op geschillen. Een goede advocaat is onontbeerlijk en de kosten voor juridische bijstand lopen aardig in de papieren. Een rechtbijstandverzekering biedt dekking voor vele uitlopende rechtsgeschillen.

Rechtbijstandverzekering

Vergoedt: gespecialiseerd juridisch advies en deskundige rechtshulpverlening door specialisten. Proces- en gerechtskosten en kosten van deskundigenm experts en getuigen worden vergoed.

Wij zijn aangesloten bij: