Aansprakelijkheid

U hebt uw zaken goed geregeld, maar in uw bedrijf kan er altijd iets misgaan. Wanneer een consument vervolgens door uw product schade ondervindt, ontstaat er een geschil dat kan leiden tot een claim op uw bedrijfsvermogen. Een aansprakelijkheidsverzekering zogrt ervoor dat u sterker staat.

Aansprakelijkheidsverzekering

Vergoedt: schade als gevolg van aansprakelijkheid waaronder productaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor het beschadigen van andersmans zaken en toebrengen van letsel.

Beroepsaansprakelijkheid

Vergoedt: schade als gevolg van beroepsfouten waaruit vermogensschade kan ontstaan. Ook fouten door een ander zijn gedekt, als die ander in opdracht van verzekerde werkzaam was.

Risicobeheer: een gezamenlijke inspanning

Risicobeheer gaat verder dan uw bedrijf zo goed mogelijk verzekeren tegen financiele risico's. Risicobeheer draait om de balans tegen polis en preventie. Door preventieve maatregelen te treffen verlaagt u de schadekans en daarom ook de premie die u betaald.

Wij zijn aangesloten bij: