Gebouwen, bedrijfsmiddelen en milieuschade

Schade aan uw pand en inventaris kan onvoorziene gevolgen hebben voor uw bedrijf. Hoe afhankelijk bent u bijvoorbeeld van uw automatisering? Wij maken een grondige risico analyse van uw bedrijf en welke risico's u kunt verkleinen met preventieve maatregelen tegen bijvoorbeeld brand en inbraak. Vervolgens wordt er samen met u een verzekeringspakket samengesteld welke past bij uw bedrijf.

Bedrijfsgebouwenverzekering

Vergoedt: schade aan het bedrijfsgebouw als gevolg van o.a. brand, ontploffing, blikseminslag, storm, inbraak en aanrijding. Jaarlijks wordt het verzekerde bedrag en de premie aangepast op basis van de ontwikkeling van de bouwkosten. U bent dus altijd goed verzekerd.

Inventaris- en goederenverzekering

Vergoedt: schade aan goederen, inventaris, geld en waardepapier als gevolg van o.a. brand, ontploffing, blikseminslag, storm, inbraak, aanrijding, wateroverlast, gewelddadige beroving en afpersing. U kunt zaken meeverzekeren die u voor eigen rekening aan het huurpand hebt laten aanbrengen, zoals een verwarmingsinstallatie.

Extra kosten verzekering

Vergoedt: extra kosten die u maakt om de normale bedrijfswerkzaamheden voort te kunnen zetten.

Reconstructieverzekering

Vergoedt: de kosten van herstel van uw totale bedrijfsadministratie.

Glasverzekering

Vergoedt: breuk van ruiten, inclusief plaatsingskosten en noodvoorzieningen. Er is ook dekking voor schade aan glazen vitrines en toonbanken en hardglazen deuren. Uw premie is afhankelijk van het aantal ruiten dat uw bedrijfspand telt.

Computer/Elektronica/Instrumentverzekering

Vergoedt: schade door vrijwel alle oorzaken aan elektrische apparatuur en installaties, computers en instrumenten.

Milieuschadeverzekering

Vergoedt: de saneringskosten na verontreiniging van bodem of water.

Ons werkgebied strekt zich uit van gemeente Rucphen, gemeente Halderberge, gemeente Zundert, gemeente Etten-Leur en gemeente Breda tot Bergen op Zoom