Aanvullende verzekeringen

Goederentransportverzekering

Vergoedt: schade door verlies of beschadiging van zaken die u laat vervoeren, onafhankelijk of de vervoerder al dan niet aansprakelijk gesteld kan worden. Dat voorkomt onzekerheid, misverstanden en onnodige vertragingen.

Container-/opleggerverzekering

Vergoedt: schade aan uw containers, trailers en opleggers en uw aansprakelijkheid volgens (huur) overeenkomst voor schade aan (gehuurde) containers, trailers en opleggers van derden. Extra optie: het risico van "eigen gebrek" meeverzekeren voor eigen materiaal tot een ouderdom van vijf jaar.

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Vergoedt: schade op grond van bepalingen van de wet, verdrag en (inter)nationale vervoerscondities die van kracht zijn en waarvoor de vervoerder aansprakelijk is.

Construction AllRisks verzekering (doorlopend en aflopend)

Vergoedt: schade aan het bouwwerk en schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. U bent ook verzekerd voor de aansprakelijkheid die verband houdt met de bouwactiviteiten tijdens de bouw of onderhoudstermijn. Extra opties: het meeverzekeren van o.a. hulpmaterialen (keten, gereedschappen ed.); bestaande eigendommen van de opdrachtgever; eigendommen van de bouwdirectie en haar personeel.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Of u nou bestuurder of commissaris/toezichthouder bent van een besloten vennootschap of van een Vereniging van Eigenaren, in beide gevallen geldt dat u aansprakelijk kan worden gesteld. Dit kan zijn voor interne schade, ontstaan door het niet behoorlijk uitvoeren van uw taak of schade aan derden door bijvoorbeeld  uw verplichtingen niet na te komen.

Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bent u gedekt tegen het risico om aangesproken te worden in uw privévermogen.

Ons werkgebied strekt zich uit van gemeente Rucphen, gemeente Halderberge, gemeente Zundert, gemeente Etten-Leur en gemeente Breda tot Bergen op Zoom